Relaxační masáž

Při náročné práci a rychlém životním tempu se často dostaneme do stresu. Někdy si ani nevšimneme a stres se stane chronickým. Každodenně nás provází nervozita a ztuhlé svaly zad nebo šíje.

Díky relaxačním masážím dochází k uvolnění svalů a spouští se kaskáda biochemických procesů, jejichž výsledkem je snížení citlivosti na vnímání bolesti, zlepšení nálady a celková duševní regenerace.