Jemné manipulační techniky

Jedinečná masáž v Brně, která díky speciální manipulační technice, dokáže odstranit:

  • ostrou bolest v kloubu a svalech
  • blokace problémových partií
  • zatuhlost svalů

Tyto techniky se dělí na:

  • Mobilizace - je technika, která má za cíl ovlivnit hybnost v kloubu, ve kterém došlo k funkční poruše. Je to metoda postupného a nenásilného obnovování kloubní hybnosti. V podstatě provádíme opakované a nenásilné pohyby v kloubu v tom směru, ve kterém je nějaké omezení.
  • Trakce - je také šetrná metoda, která využívá působení síly na určitou část těla v její podélné ose. Cílem je oddálit tahem styčné plochy, které se nacházejí v kloubu, a ulevit tak od bolesti.